Leusdens Mannenkoor

Ruim 1100 euro voor

dagcentrum Lisidunahof

Het Benefietconcert, op 26 oktober 2017, van het Leusdens Mannenkoor (LMK) voor Lisidunahof Leusden heeft een bedrag van
€ 1131,11 opgeleverd ten behoeve van de aanschaf van materiaal voor het dagcentrum van jong dementerenden van de Lisidunahof. De symbolische uitreiking van de cheque vond plaats door Thijs de Haan,
lid van het Mannenkoor en tevens vrijwilliger bij het dagcentrum.
Irene de Haan en haar team van de Lisidunahof toonden zich bijzonder verheugd met het overhandigde bedrag dat zeer welkom is om de benodigde materialen voor het dagcentrum te kunnen realiseren.
Het concert van het Mannenkoor vond plaats in een bijna volle Marcuskerk. Hierbij was ook de burgemeester van Leusden,
Gerolf Bouwmeester, beschermheer van het LMK, aanwezig.
Hij benadrukte in zijn toespraak het belang van deze vorm van ondersteuning binnen de samenleving van Leusden. Het concert werd door het mannenkoor uitgevoerd samen met de sopraan Laurie Huurdeman en pianist Arjan Verrips, onder leiding van Thom Winsemius, die sinds mei 2017 de vaste dirigent van het koor is. Het aanwezige publiek reageerde enthousiast op de gepresenteerde zang en muziek en ging, evenals de burgemeester, enkele keren met applaus staan om dit aan het koor te laten blijken. Een geslaagd concert en een mooie opbrengst voor een goed doel !