Leusdens Mannenkoor

Welkom op de Website van het Leusdens Mannenkoor

Door de inzet van een paar enthousiaste mannen werd op 1 november 1985

het Leusdens Mannenkoor (LMK) opgericht. 

Het koor telt thans 36 leden, afkomstig uit Leusden en de omliggende gemeenten.

 Het LMK heeft door de loop der jaren haar naam gevestigd door het uitvoeren van goede mannenkoor zang.

Het koor heeft inmiddels een eigen plek verworven in de culturele samenleving van de gemeente Leusden.

Het repertoire is zeer gevarieerd van traditioneel tot moderne muziek. Zingen ontspant en de sfeer is prima.

Vind je zingen leuk ?

Denk je dat je niet kan zingen ?
Ontdek het zelf ! Proef de sfeer !
  
Kom eens binnen op de repetitie !  
Je bent van harte welkom !
Zing gerust een maand vrijblijvend en gratis mee.
 
Wij repeteren 
elke donderdagmiddag
van 14.00 - 16.00 uur
in het gebouw van de Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ  Leusden