Leusdens Mannenkoor
Historie en Nu
In 1985 ontstond er een spontane actie van enkele mannen uit Leusden en omgeving om een mannenkoor op te richten met een repertoire van klassiek, gospel tot ook wat lichtere muziek. Er volgde een opstart op 1 november 1985. Het aantal leden betrof toen 32. Op 10 januari 1986 werd in een algemene ledenvergadering de oprichting van het Leusdens Mannenkoor 'De Valleizangers' gerealiseerd. Enkele leden vanuit deze eerste oprichting maken nog steeds deel uit van het LMK. Het koor stond aanvankelijk onder leiding van dirigent Joop Schrijer. Na ongeveer een half jaar werd een eerste concert gegeven waar het publiek enthousiast op reageerde. In de opvolgende jaren groeide het koor uit tot ongeveer 80 man en verwierf zich meer bekendheid in Leusden en omgeving. De eerste jaren kenmerkten zich door een een opbouwende en vrij stabiele koorgroep. Er werden regelmatig concerten gegeven, ook in het buitenland. Het ledental, dirigenten en pianisten wijzigden soms. In de 90er jaren ontstonden wat zoektochten naar aanpassingen van het repertoire en varieerde het aantal leden van 80 naar ca 50. Deze problematiek in aanwas van leden bleek zich landelijk voor te doen en had als oorzaak veelal de ontwikkeling van de jeugd in relatie tot moderne muziek waardoor de leeftijdsgrens van de leden langzaam opliep. Bij veel jongeren heeft de uitstraling van een dergelijk koor en repertoire niet direct een aantrekking. Op dit moment bestaat het koor nog uit 30 leden met een gemiddelde leeftijdsgrens van 75 jaar. De meeste mannenkoren worden op dit moment geplaagd door deze moeizame aanwas. Men is dan ook volop zoekende naar de strategie en het model om hierin een oplossing te vinden. De KNZV (Koninklijk Nederlands Zangers Verbond) heeft uit onderzoek geadviseerd om de aandacht te richten op de categorie 47+ en een repertoire van licht vocaal. Ook het LMK is actief in haar zoektocht naar nieuwe aanwas en heeft haar repertoire inmiddels deels aangepast naar licht vocaal. Feit is dat de onderlinge sfeer uitstekend is wat het telkens tot een warm en sfeervol geheel maakt met goede zang en een enthousiast publiek.
 
Deelname van het koor in 2016 aan het Zangersfestival van de KNZV in Driebergen onder leiding van dirigent Bert Eerden en met invalpianiste Jacomijn Puite. De beoordeling van de KNZV jury over het optreden van het koor variëerde van goed naar uitstekend.