Leusdens Mannenkoor

ACTUEEL

GRATIS cursus koorzang bij

het Leusdens Mannenkoor !

 

Ik kan niet zingen

We horen het om ons heen wel eens zeggen :

‘Ik kan niet zingen. Mijn stem klinkt van geen kant. Als ik mijn mond open doe loopt iedereen weg.’

Veel mannen kennen deze uitspraken van zichzelf of van een ander. Natuurlijk is het ook zo dat sommige mensen echt niet kunnen zingen. Maar vaak blijkt ook juist het tegengestelde waar. Men neemt vaak niet de moeite om eens te onderzoeken hoe de geluiden van je stem in werkelijkheid klinken en of zingen echt leuk is en ontspant.

Ontdek je stem

Zingen is echt leuk ! Het voelt goed en het ontspant. Waarom zou je dan niet investeren in een goede poging om je stem te ontdekken en te beleven dat je op een zeer ontspannen wijze met je (vrije) tijd kan omgaan ? En door het samen met anderen te doen maak je het nog breder en ontstaan leuke contacten.

Eureka !

Het Leusdens Mannenkoor biedt de mogelijkheid om deze ontdekking en beleving voor jezelf te ervaren en daagt mannen uit Leusden en regio hiervoor uit door middel van een GRATIS CURSUS KOORZANG. Vanaf donderdag 9 mei t/m donderdag 18 juli 2019 biedt het koor voor mannen die deze uitdaging oppakken, een gratis cursus koorzang aan. Je kan vanaf elke donderdag in deze periode deelnemen !

Op 10 donderdagmiddagen van 13.30 tot 14.00 uur maak je onder leiding van onze professionele musicus/dirigent kennis met de elementaire basisvaardigheden van zingen en het zingen in koorverband. Gratis !  En alsof dit nog niet genoeg is kan je als je wil daarna aanwezig zijn of deelnemen aan de repetitie van het mannenkoor van 14 tot 16 uur om deze vaardigheden in de praktijk van koorzang te beleven. Hoe mooi kan het zijn !

Neem de stap en geniet

Probeer het en je weet het. Vanaf 9 mei  13.30 uur ben je welkom in onze oefenruimte in de Marcuskerk aan de Asschatterweg 1 te leusden.

Loop gewoon binnen of meld je aan via deze website www.leusdensmannenkoor.nl

               LEUSDENS MANNENKOOR 2019        -  media artikel  -

 

Nieuwe stijl

HET IS ZO VER ! Vanaf 10 januari 2019 zet het Leusdens Mannenkoor haar eerste schreden in de ‘vernieuwing’. Na een intensief intern en extern communicatietraject heeft het koor er voor gekozen om op de donderdagmiddag te gaan repeteren. De keuze werd gemaakt om aanwas van leden beter mogelijk te maken. Kennelijk is deze formule, die werd ingebracht door de nieuwe dirigent, succesvol te noemen. Er hebben zich nieuwe leden voor het koor aangemeld en nagenoeg het gehele bestaande koor bleef op 1 persoon na intact en gaat dus mee naar de middagrepetitie. Dinant Ligtenberg, voorzitter van het koor, is vooralsnog tevreden. ‘Het was een lastig proces wat veel energie en geduld kost naast  spanning en emotie. We zijn er nog niet maar de eenheid en goede sfeer binnen de groep en de samenwerking van het bestuursteam heeft tot deze keuze geleid en geeft goede hoop op een  betere toekomst voor het LMK. Natuurlijk zijn we ook blij met onze nieuwe dirigent die ons op dit spoor heeft gebracht. We gaan er dan ook van uit dat we samen met hem een nieuwe weg kunnen inslaan die het koor een verdere toekomst biedt. We zien uit naar deze samenwerking’. Dat het koor op de goede weg is bleek ook uit het recent uigevoerde  Kerstconcert samen met de muziekvereniging Lisiduna. De uitvoering van beide werd door het publiek op zeer enthousiaste wijze ontvangen. Fijne klanken en muziek en een geweldige kerstsfeer vulden op 22 december in een uitverkocht concert de Marcus kerk met het programma ‘Christmas Wonderland’. Het was genieten van concert en met elkaar ! 

Nieuwe dirigent

De nieuwe dirigent, Arie Perk, is een bekende in de muziek en dirigent wereld. Reeds op 6 jarige leeftijd zette hij zijn eerste sporen in de muziek en zangwereld. Naast de vakopleiding  muziek met koordirectie, zang en piano aan het conservatorium en de specialisatie opleiding vocaal en instrumentaal ensemble behaalde hij het docentschap koristenopleiding. Dit laatste om stemvorming en solfège aan koorzangers te kunnen geven. Arie leidt diverse koren, zoals een mannenkoor, een vrouwenkoor, twee gemengde koren, een kerkkoor en een kamerkoor. En nu dus ook het Leusdens Mannenkoor ! Hij jureert daarnaast bij concoursen en was 7  jaar lang adviseur van het KNZV. Zelf zong hij jarenlang als bas in een professioneel kamerkoor. Arie heeft recent een vrouwenkoor en een gemengd koor met succes op basis van middagrepetitie tot groei doen brengen. Hij ziet het dan ook als uitdaging om bij het Leusdens Mannenkoor eenzelfde effect te realiseren.

Dirigent Arie Perk : ‘Met erg veel enthousiasme ga ik begin 2019 bij het Leusdens Mannenkoor aan de slag. In de laatste maanden van 2018 hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen het koorbestuur en mij en daaruit bleek dat we elkaar erg goed kunnen vinden in onze toekomstverwachtingen van het LMK.Daarna heb ik kennis gemaakt met het koor door een concert bij te wonen en vervolgens een gedeelte van een repetitie te leiden. En dat is me erg goed bevallen. Ik kan iedere zanger aanraden, ook al is hij wellicht al lid van een ander koor, om op donderdagmiddag van 14 tot 16 uur eens bij het Leusdens Mannenkoor te komen kijken op de repetitielocatie in de Marcus kerk aan de Asschatterweg 1 te Leusden. We gaan er iets heel moois van maken’! Op de website www.leusdensmannenkoor.nl is meer informatie te vinden.

MANNENKOOR NIEUWE STIJL !