Leusdens Mannenkoor

Mannenkoor nieuwe stijl

Vanaf januari 2019 maakt het Leusdens Mannenkoor een nieuwe start in een nieuwe formule en met een nieuwe dirigent. Dit biedt een unieke kans voor mannen om vanaf de opstart in een nieuwe opzet te gaan zingen. En wel op de middag.

Kerstconcert "Christmas Wonderland"

Kerstconcert 'Winter Wonderland' van LMK en muziekvereniging Lisiduna op zaterdag 22 december 2018 in de Marcuskerk te Leusden.

Inzameling oud papier

Leusdens mannenkoor zamelt zaterdag 29 december weer oud papier in. Bij de parkeerplaatsen naast de Marcuskerk aan de Asschatterweg 23 staat van 9.30 tot 12.00 uur een container. Koorzangers nemen het oud papier in ontvangst. De inzameling vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats.